در این ویدیو سعی شده تا با بررسی آمارهای مربوط به اشتغال زنان میزان تاثیرگذاری این قشر از جامعه در فضای اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از اطلاعات طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است.

تمام حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

Search