سومین نشست مسأله محور رفاه و تأمین اجتماعی با موضوع سیاست های رفاهی در برنامه هفتم توسعه

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی با تأکید بر رویدادهای خبره محور گذشته در نقد پیش نویس سیاستهای کلی، این بار میزبان سه صاحب نظر بود. این نشست که ۲۱ دی ماه در ساختمان دبیرخانه مجمع برگزار شد، ضمن مرور مهم‌ترین موضوعات رفاهی در پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از کارشناسان مهمانان دعوت به عمل آمد تا مسائل کلیدی این حوزه را برای برنامه ریزی پنج سال آتی اولویت گذاری نمایند.

 

جناب آقای دکتر اسماعیل گرجی پور ریاست محترم دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه با در نظر گرفتن اصل شفافیت در تزریق منابع و محل هزینه کرد بودجه های رفاهی، به لزوم یکپارچه ساختن اصول نظری در حوزه رفاه تأکید داشتند و اضافه کردند که سازوکار متقنی برای تطبیق برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی آن احتیاج است.

همچنین جناب آقای دکتر محمود علی گو رییس محترم اورژانس اجتماعی کشور، مباحث خود را با مشکل چندپارگی حوزه سیاست گذاری، اجرا و نظارت در حوزه های مأموریتی سازمان بهزیستی شروع کردند. ایشان همچنین به بیان این نکته پرداختند که امر حاکمیتی در این حوزه مرز دقیقی نداشته و نه تنها از ظرفیت های غیردولتی و مردمی غافل بوده ایم بلکه تاکنون ساماندهی منظمی نیز در دستور کار نبوده است. تجربه برخی کشورها در انتظام فعالیت های نیکوکاری و خیر (حداقل در بخش کمکهای نقدی) با ابزارهای مالیاتی از جمله سایر نکات ایشان بود.

آقای دکترحسین باقری مشاور حقوقی وزارت رفاه نیز مسائل قانونی و بلاتکلیفی برخی دستورالعمل های بخش جمع آوری داده را بیان کردند. ایشان با نظرداشت اصل تمرکز در سیاست گذاری رفاه با محوریت وزارتخانه، اظهار داشتند که بایستی هر چه سریعتر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در ابعاد کامل جاری شود. مزیت احیای شورای عالی رفاه در کیفیت سیاست گذاری و ساماندهی امور بیمه های اجتماعی و صندوق های مالی از دیگر راهبردهای پیشنهادی ایشان بود.

در این نشست که کارشناسان کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه و دو پژوهشکده وابسته به مجمع نیز حضور داشتند، نیاز مبرم به نهادی برای مدیریت امور بازنشستگان شامل حمایت های فرهنگی، اجتماعی، روانی، سلامتی و ... علاوه بر مباحث مالی آنها بررسی شد. برای دسترسی به گزارش سیاستی این نشست با پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی در ارتباط باشید.

تمام حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

Search