گروه چشم‌انداز و تمدن

به‌عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی پژوهشکده، حوزه آینده پژوهی بلندمدت با تمرکز بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در خصوص شکل گیری تمدن نوین اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و بر این اساس، دستورکارهای مشخصی در حوزه بیانیه گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این پژوهشکده دنبال می‌شود. در حوزه بیانیه گام دوم تلاش شده در قالب یک طرح پژوهشی مشخص، سهم و نقش قوای سه گانه و بخش‌های کلیدی نظام در جاری‌سازی بیانیه مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین شبکه اندیشگاهی ایران و ظرفیت نیروی انسانی آن که می‌تواند در بازه کوتاه مدت تا 10 برابر به صورت کمی و کیفی ارتقاء یابد، به‌عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی گام دوم مورد تأکید منظومه فعالیت‌های پژوهشکده است. در این راستا، با تلاش‌های صورت گرفته توسط معاونت شبکه‌سازی، سامانه طرح اقدام جوانان برای تحقق بیانیه گام دوم با مشارکت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی و بارگذاری شده است (Tarheeghdam.ir). در این سامانه تا مرداد 1399 بیش از 800 نفر از نخبگان توانمند کشور در حوزه‌های تخصصی شناسایی و معرفی شده و سوابق ایشان جهت ایجاد ارتباط با بخش‌های مختلف دبیرخانه و کمیسیون‌های تخصصی صحن، بارگذاری شده است. این سامانه‌ی در حال تکمیل، اکنون به مرحله ارتباط‌گیری با نخبگان راهبردی استان‌ها رسیده و کارکردهای زیر را داراست:
- کمک در تدوین و بازنگری سیاست‌های کلی نظام
- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
- مشاوره در امور اقتضائی، اولویت‌دار و مسائل راهبردی کشور به صورت جمع‌سپاری میان کارشناسان و خبرگان
- امکان دسترسی افراد به یکدیگر و تمهید شبکه دانشی
با طرح بحث ورود ایران به قرن جدید، زمینه خلق تصاویر امید بخش و شوق انگیز آینده و گشودن پنجره‌های فرصت، فراهم می‌شود. آغاز قرن جدید همچون موعد تحویل سال، فرصت بازاندیشی و افق گشایی است که در تیررس نگاه پژوهشگران چشم‌انداز قرار می‌گیرد. مختصات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران، امکان ترسیم تصاویر امید بخش و تحول آفرین را به شدت ضعیف کرده اما در این موقعیت، سخن از آغاز قرنی جدید، می‌تواند باب گفتگوی ملی را بگشاید و نگاهی جدید به صورت‌بندی و پاسخ به مسائل پیشین را تحریک نماید. لذا یکی دیگر از کارویژه‌های گروه چشم انداز و تمدن، تمرکز بر جایگاه انقلاب اسلامی در قرن پانزدهم هجری خورشیدی (1400-1500) است.

محورها و موضوعات

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی،

تمدن نوین اسلامی،

ایران قرن 15 هجری شمسی،

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران

دستاوردهای علمی پژوهشی

اجرایی‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌ فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی*

ارائه الگوی کادریابی و کادر سازی با گرایش سازمان توانمند سازی نیروهای انقلاب از حوزه و دانشگاه*

چارچوب اولیه جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی*

"گزارش ویژه نشست "رویکردی نقادانه و آینده پژوهانه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت*

گزارش اولین نشست صمیمانه با آینده پژوهان به میزبانی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی*

شناسایی اولویت‌های راهبردی دستگاه‌های ج.ا.ا با تأکید بر بیانیه گام دوم *

طراحی پرسشنامه و تحلیل نظرسنجی 202 حوزه بعلاوه نظرسنجی ملی*

گزارش‌های هفتگی از تحلیل فضای سیاسی کشور*

گزارش Big Data تحلیل فضای مجازی*

گزارش‌های تحلیلی نظام مسائل ملی*

 

تمام حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

Search