گروه آینده‌پژوهی و حکمرانی

سومین گروه پژوهشی با محورهای مطالعاتی هزینه‌زایی برای تصمیم‌گیری اشتباه در عرصه حکمرانی، سیاست‌پژوهی و تحلیل اثرات و پیامدهای سیاست‌گذاری و نهایتاً آینده‌پژوهی در خط‌مشی‌گذاری، فعالیت‌های خود را از انتهای سال 1397 آغاز کرده است. پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی با محوریت این گروه در سال 1398، میزبان یازدهمین عصرانه اندیشگاهی با عنوان «تاوان صیاثط گذاری» بوده و برای «تبیین گفتارهای کارشناسی با هدف هزینه‌زایی برای سیاست‌گذاری غلط و نقش اندیشکده‌ها در این میدان» مهم‌ترین یافته‌های خود را ارائه داد. این گروه در تلاش است تا با ادغام حوزه‌های سیاست‌پژوهی و آینده‌پژوهی، دلالت‌های محکم برای شیوه‌های حکمرانی نرم را شناسایی کرده و به تولید گزارش‌های کارشناسی و خلاصه‌های سیاستی بپردازد.

محورها و موضوعات

*هزینه‌زایی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اشتباه در عرصه حکمرانی،

*ارزیابی اثرات و پیامدهای سیاست‌گذاری،

*ارائه خدمات نظام‌مند آینده‌پژوهی در سیاست‌گذاری و خط‌مشی،

*ثبت تجارب سیاست‌گذاری موفق و ناموفق

دستاوردهای علمی پژوهشی

*راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در مواجهه با FATF

*آینده‌نگاری علم و فناوری آموزش پزشکی

*مطالعات پشتیبان همایش تاوان صیاثط گذاری

*بررسی الگوهای حکمرانی جدید و ترسیم آرایش بازیگران با محوریت تکنولوژی های دیجیتال

*سفرنامه سیاستی چین

*بررسی وضعیت آمادگی بخش دارویی  ایران و کشورهای مختلف در بلایای طبیعی

*بررسی سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و سرانه پزشک در ایران

*تحلیل وضعیت جریان های فضای مجازی کشور و ارائه راهکار حاکمیت اثربخش آن

*ارائه مستندات و تدوین شاخص‌های مرتبط با پیش‌نویس سیاست‌های کلی فضای مجازی 

تمام حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

Search