آخرین گزارش‌ها

تجارت فرامرزی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ از یک سو بر منافع ملی در جهت تامین نیازمندی‌های عمومی تاکید دارد و از سوی دیگر، مکمل سیاست خارجی و برنامه‌ه...

حرکت کشور در مسیر پیشرفت با موانعی در داخل کشور رو به روست. عزم و اراده کافی برای پیشرفت در دستگاه‌ها وجود ندارد. در حالی که ضرورت بسیاری از اصلاحات و...

نظام مسائل اولویت دار کشور به معنای کشف منظومه مسائل و فهم رابطه میان آن‌ها و شناسایی گلوگاه‌های اصلی و نقاط مداخله هوشمند، یکی از ضروریات و اولویت‌ها...

موارد بیشتر:

cta-logo

شبکه نیروی انسانی متخصص

سامانه طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی

گروه‌های پژوهشی

آخرین اخبار

تمام حقوق این سایت متعلق به پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

Search